Temos struktūra

 • Lektion 4_02-28

  Hemläxor:

  • Läs texten som finns nedanför och fyll i luckor genom att lyssna noggrant. Bifogad hittar du också ljudfilen som behövs.

 • Lektion 5_03-15

  Hemläxor:

  • Titta på video och sammanfatta det du ser och hör (du hittar länken nedanför). Du kan väl skriva ner några intressanta fakta.
  • Innan vi möts, försök genomföra en liten forskning: titta på människor i din omgivning (familjmedlemmar, vänner, gruppkamrater eller till och med hjusdjur) och ta reda på vilket sätt de använder sitt kroppsspråk i olika situationer.

 • Lektion 6_03-15

  Paryškinta
  Hemläxor:

  • avlsuta övningen med konditionalis som finns på bilderna (de är bifogade nedanför);
  • kolla filen Uttryck med kroppen och försök minnas dem;
  • läs texten Alltid nåbar. Vad är grundtanken?